Přípravná třída 2017 / 2018

14. 11. 2020

Přípravnou třídu ZŠ Grafické vede paní učitelka Bc. Barbara Petránková a společně s pomocí asistenta pedagoga připravuje děti na vstup do první třídy.

Soustavnými a promyšlenými činnostmi rozvíjíme potřebné kompetence dítěte. Zařazení do přípravného ročníku pomáhá dětem vyrovnat jejich vývoj a překonat různé nedostatky v určitých oblastech učení. Mimo jiné podporujeme rozvoj sociálních dovedností, návyky sebeobsluhy a postupné zvykání si na školní prostředí s pravidelným režimem. Část výuky trávíme na čerstvém vzduchu, kde děti trénují hrubou motoriku. Dopoledne je rozděleno formou střídání činností do různých bloků, a to rozumových, pohybových, tvořivých, spontánních a relaxačních.

Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018Přípravná třída 2017 / 2018
Leave a reply
Žáci přijatí do přípravného ročníku pro šk. rok 2018 / 2019Přípravná třída – příprava na první třídu 2014

Leave Your Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar