Projekt: Šablony II - ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

23. 11. 2020

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II – ZŠ a MŠ Grafická, který je spolufinancován Evropskou unií reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011503.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Právní akt vydán: 23. 5. 2019
Výše schválené částky: 1 340 442 Kč

Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování a aktivním využitím ICT ve výuce gramotností.Podpora v oblasti personální – pozice školního sociálního pedagoga a školního asistenta pro MŠ , supervize týmu a také odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků.

Plakát Šablony – ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060

Leave a reply
Projekt: Šablony – ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060Rozvrhy hodin distanční výuky 23.11. – 27.11.2020

Leave Your Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar