Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví