Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

31. 3. 2021

Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu.
Od letošního školního roku probíhají na všech školách MČ Praha 5 elektronické zápisy přes aplikaci Zápisy do ZŠ.
Pro zapsání Vašeho dítěte do 1. třídy postupujte následovně:

 1. Vydávání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání proběhne v termínu od 15.3. 2021 do 11.4.2021.
  V případě, že nemáte přístup k internetu, rádi Vám pomůžeme s vygenerováním žádosti pro přijetí do školy s jedinečným číselným identifikátorem přímo ve škole každou níže uvedenou středu:

  • 17.3.2021, 24.3.2021, 31.3.2021, 7.4.2021 od 13:00 do 15:00 hodin
  • Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání u hospodářky školy na tel.: 257 319 521
 2. Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu vygenerujte, vyplňte a vytiskněte žádost.
 3. Vyplněnou žádost doručte v týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 následovně:
  • osobně od 13:00 do 17:00 hodin dle rezervačního systému v elektronickém zápisu
  • do datové schránky školy: mrrirg7
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: info@zsgraficka.cz
  • poštou
  • do označené schránky ve vestibulu školy
 4. Další možností je vyplnění přihlášky na ÚMČ Praha 5, Odboru školství:
  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459
  • Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte jako v případě zapsání dítěte do 1. třídy. Pro odklad povinné školní docházky je nezbytné doložit i posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.
Termín online schůzky s rodiči budoucí 1. třídy bude aktuálně uveden na webových stránkách školy. Těšíme se na Vás!

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
děkujeme, že jste si vybrali pro Vaše dítě naši školu.
Zápis do přípravné třídy bude probíhat v termínu od 12.4. 2021 do 16.4. 2021 od 13:00 do 17:00 hodin.

K přihlášení Vašeho dítěte budete potřebovat tyto dokumenty:

Žádost o zařazení do přípravné třídy (bez odkladu)

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra).

Žádost o odklad a zařazení do přípravné třídy

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy
 • Žádost o odklad povinné školní docházky – viz postup zápis do 1. třídy
 • Žádost je povinně doložena:
  • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra)
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa

V případě, že již máte vyřízený odklad povinné školní docházky na jiné škole, dodáte ho spolu se žádostí o přijetí do přípravné třídy.

Dokumenty lze doručit škole následovně:

 • osobně v týdnu od 12.4.2021 do 16.4. 2021 od 13:00 do 17:00 hodin, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání u hospodářky školy na tel.: 257 319 521
 • do datové schránky školy: mrrirg7
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: info@zsgraficka.cz
 • poštou
 • do označené schránky ve vestibulu školy

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 15. 2. 2019). Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením poradenského zařízení.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Leave a reply
Aktuální informace ke stravování platné od 12.3. 2021.Pozvánka na online setkání k zápisu do 1. třídy

Leave Your Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar