Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

14. 4. 2021

Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu.
Od letošního školního roku probíhají na všech školách MČ Praha 5 elektronické zápisy přes aplikaci Zápisy do ZŠ.
Pro zapsání Vašeho dítěte do 1. třídy postupujte následovně:

 1. Vydávání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání proběhne v termínu od 15.3. 2021 do 11.4.2021.
  V případě, že nemáte přístup k internetu, rádi Vám pomůžeme s vygenerováním žádosti pro přijetí do školy s jedinečným číselným identifikátorem přímo ve škole každou níže uvedenou středu:

  • 3.2021, 24.3.2021, 31.3.2021, 7.4.2021 od 13:00 do 15:00 hodin
  • Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání u hospodářky školy na tel.: 257 319 521
 2. Na internetové adresehttps://zapisdozs-praha5.praha.eu vygenerujte, vyplňte a vytiskněte žádost.
 3. Vyplněnou žádost doručte v týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 následovně:
  • osobně od 13:00 do 17:00 hodin dle rezervačního systému v elektronickém zápisu
  • do datové schránky školy: mrrirg7
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: info@zsgraficka.cz
  • poštou
  • do označené schránky ve vestibulu školy
 4. Další možností je vyplnění přihlášky na ÚMČ Praha 5, Odboru školství:
  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
  • patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459
  • Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte jako v případě zapsání dítěte do 1. třídy. Pro odklad povinné školní docházky je nezbytné doložit i posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.
Termín online schůzky s rodiči budoucí 1. třídy bude aktuálně uveden na webových stránkách školy. Těšíme se na Vás!

Leave a reply
Kouzelné kamínky – 23.3.2021Uzavření mateřských škol pokračuje

Leave Your Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar