Informace k screeningovému testování na onemocnění COVID-19 dne 22. 11. a 29. 11. 2021

19. 11. 2021

Informace k screeningovému testování na onemocnění COVID-19 dne 22. 11. a 29. 11. 2021

 

Na základě Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které schválila dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR proběhne ve škole dne 22. a 29. listopadu 2021 screeningové testování na onemocnění covid-19.

Testování proběhne v kmenových třídách 1. vyučovací hodinu. Žáci nastupují do školy dle platného rozvrhu příchodů do školy.

 Netestují se děti a žáci, kteří doloží, že:

  • Jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo, že
  • prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně
  • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 

Testovat se bude  AG testy Sejoy

 

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.)

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). Nemůže škola (školské zařízení) v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

V případě pozitivního výsledku testu

  • pozitivně testovaná osoba odchází do izolační místnosti
  • škola vydá potvrzení o pozitivním výsledku testu
  • škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem
  • pozitivně testované dítě nebo žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Leave a reply
COVID VE ŠKOLÁCHDiferenciace ve výuce a inovace ŠVP v družinách

Leave Your Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar