Název projektu: Vzděláváme se společně

7. 12. 2021

Projekt v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Přiděleno: 848 136 Kč

Vyčerpáno:

Rozdíl:

Dotace byla škole přidělena na základě žádosti o příspěvek na projekt v rámci Operační programu Praha – pól růstu ČR.

Název projektu: Vzděláváme se společně

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001262

Přidělené prostředky budou použity na projektovou výuku, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách, komunitně osvětová setkávání, DA, volnočasové kluby, DVPP a Interkulturního pracovníka.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

Název projektu: Vzděláváme se společně

Název projektu: Vzděláváme se společně

Leave a reply
Název projektu: Multikulturní šablony III pro ZŠ a MŠ GrafickáVýlet na Karlštejn

Leave Your Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar