Zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny

12. 5. 2022
 • Zápis dětí z Ukrajiny do 1. třídy

  Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/ 2023 pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum ,,Strpění“ nebo ,,Dočasnou ochranu“, se uskuteční dne 1. června 2022 

  od 14:00 do 16:00 hodin v učebně č. 17 ve druhém patře školy.

  Rodiče s sebou donesou dokumenty, které mají v současné době k dispozici:

  • doklad totožnosti dítěte – rodný list, povolení k pobytu (vízum) nebo jiný dokument
  • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte 
  • doklad místa pobytu (adresa) ve spádové oblasti školy (např. nájemní smlouva)
  • doklad o zdravotním pojištění dítěte

  Spádové ulice Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace:

  Brožíkova, Donátova, Duškova, Erbenova, Gabrielská, Grafická, Hlaváčkova, Holečkova – lichá č. 33-131, sudá č. 16-86, Kmochova, Mahenova, Mošnova, Na Čečeličce, Plzeňská – lichá č. 21-43, 47-131, sudá č. 2-146, Pod Klamovkou, Pod radnicí, Prachnerova, Starokošířská, Švédská, Tichá, Tomáškova, U Nesypky, U Paliárky, U Trojice, U Tyrše, Vrchlického – lichá č. 1-31, sudá č. 2-92, Zapova

 • Реєстрація дітей з України до 1.класу

  Зарахування до 1 класу шкільного навчального року 2022/2023 для дітей з України, які приїхали до Чеської Республіки після 24.2.2022 та мають візу біженця «Strpěni», або тимчасового захисту «Dočasnou ochranu» відбудеться 1червня 2022 року від 14:00 до 16:00 години в класі 17, на другому поверсі початкової школи.

  Принесіть з собою документи які ви зараз маєте:

  • Документ підтвердження особи дитини-свідоцтво про народження
  • Дозвіл на проживання «віза» або інший документ .
  • Документ про підтвердження особи опікуна, або батьків дитини
  • Місце перебування тобто адреса проживання в територіально прилеглому районі до школи /договір оренди житла/.

  Підтвердження про медичне страхування дитини

  Вулиці територіально приналежні до школи Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace:

  Brožíkova, Donátova, Duškova, Erbenova, Gabrielská, Grafická, Hlaváčkova, Holečkova – lichá č. 33-131, sudá č. 16-86, Kmochova, Mahenova, Mošnova, Na Čečeličce, Plzeňská – lichá č. 21-43, 47-131, sudá č. 2-146, Pod Klamovkou, Pod radnicí, Prachnerova, Starokošířská, Švédská, Tichá, Tomáškova, U Nesypky, U Paliárky, U Trojice, U Tyrše, Vrchlického – lichá č. 1-31, sudá č. 2-92, Zapova

   

Konference Máme rádi školu 2022Výtvarná soutěž – Bezpečný cyklista
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar