Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky), Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace

17. 5. 2022

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)
právnické osoby

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace
se sídlem na adrese Podbělohorská 26/720, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 69781885

Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Podbělohorská

 

Každý pátek chodíme ven!Třídní schůzka budoucích prvňáčků
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar