Prezentace stáže našich pedagogů na základní škole v Litvě

8. 11. 2022
 • Stáž probíhala na soukromé Škole královny Marty ve Vilniusu, kde nás velmi mile přivítali, seznámili nás se základními pravidly školy a přizvali nás do výuky. V průběhu stáže nám byla každodenně k dispozici paní Gabriele, která s námi vyřizovala vše ohledně našeho setrvávání a seznamovala nás s jejich školou.

  Areál školy je moderně zařízen a vybaven. Součástí budovy jsou vzdělávací místnosti s různým zaměřením: učebny jazyků, chemická laboratoř, hudební dílna, laboratoř kreativity
  a školní knihovny.  Také jsou na chodbách zřízeny odpočinkové a relaxační zázemí, kde děti tráví přestávky. Tato místa se dají využívat také v době výuky. Na chodbách žáci společně s pedagogy tvoří dějepisné časové linie s obrázky a daty důležitých historických momentů. Dále jsou chodby vyzdobeny žákovskými pracemi. Každá třída má i své jméno s fotografii panovníka z historie státu. Zařízení působí velmi harmonicky, žáci se dobře orientují v prostorách školy, spolupracují s pedagogy i svými vrstevníky. Veškeré přesuny mezi třídami probíhají koordinovaně, žáci se seřadí za sebe a učitel je doprovází do další učebny. Budova školy je rozdělena do tří pater. V nejnižším patře nalezneme mateřskou školu a první třídy. Druhé patro je pro druhé až čtvrté třídy a ve třetím patře se nachází gymnázium. Zahrada školy je velice rozsáhlá. Nalezneme zde dvě velká hřiště, travnatý prostor pro volné hry či pikniky a část se stoly a židlemi.

  Podíváme-li se na výuku a pravidla ve třídě, můžeme se setkat například se slovním hodnocením. Hodnocení dětí na prvním stupni probíhá pouze slovní formou. Žáci nedostávají známky, a proto se dle slov pedagogů učí sami pro sebe, ne pro známky. Vyučující mají ve škole nepsané pravidlo, že se veškeré konflikty řeší v klidu a pozitivní formou. Učitelé se snaží žáky pozitivně motivovat do výuky formou her, různých pomůcek v hodinách (semafor, obrázkové kartičky, imaginární kamarád ve třídě) i možností práce v relaxačním zázemí na chodbách, kde budou mít žáci větší klid na danou činnost. Žáci často pracují na svých noteboocích, na kterých si mohou otevřít připravené materiály do výuky, které naleznou na úložišti One Note. Toto úložiště využívají žáci i pedagogové během výuky, případně jako možnost doplnění si znalostí, když dojde k absenci žáků ve škole.

  Každý den začíná výuka patnáctiminutovým rituálem, který nesmí být nikým narušen. Pokud žáci přijdou pozdě do školy, čekají před třídou, než je učitel pozve dovnitř. Rituály jsou různé, někdo hraje hry například šibenice na dané přísloví, jiná třída zpívá nebo si povídá v ranním kruhu. Na rituály navazuje běžná výuka, která končí nejpozději v 15:00. Přibližně v poledne mají žáci hodinovou pauzu na oběd a na pobyt venku. Dále pokračují výukou ve třídách.

  Pokud bychom měly na závěr napsat něco, co se výrazně liší od naší školy, byla by to určitě povinnost žáků nosit uniformy, možnost žáků využívat školní autobus a rozdíl bychom našli také u pracovníků školy. Školu vlastní manželka ministra zahraničí. Každá sekce školy má jednoho vedoucího, který je pouze administrativní pracovník, nevyučuje žáky. Tito vedoucí mají ke své ruce ještě své zástupce, kteří řeší např. rozvrhy, suplování atp. Tito lidé také neučí.

  Z profesního hlediska považujeme za největší přínos rozšíření pedagogických zkušeností, seznámení se s dalšími přístupy a metodami ve vzdělávání, navázání nových kontaktů a získání zkušeností s prací v zahraničním týmu. Stáž pro nás je nedocenitelnou zkušeností, za kterou děkujeme celému pedagogickému sboru Školy královny Marty ve Vilniusu.

  Stáž probíhala v termínu 16. 10. 2022 – 21. 10. 2022. Účastnicemi byly paní učitelky Michaela Vosáhlová a Lucie Dolanská.

Oznámení o ředitelské volnuTerapeutická podpora lidem z Ukrajiny
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar