Setkání rodičů budoucích prvňáčků

9. 3. 2023
  • Včera měli možnost se rodiče našich budoucích prvňáčku potkat nejen s budoucí učitelkou I. třídy, ale také s rodiči žáků I. a II. třídy, aby se jich mohli zeptat, jak jsou oni sami i jejich děti ve škole spokojené. Protože hlídání dětí a sourozenců bylo zajištěno, byl prostor pro povídání, četné dotazy, představení pomůcek i krátký vhled do výuky. A co rodiče nejvíce zajímalo?  Zajímalo je především to, zda jejich dítě bude do školy přijato. V tomto případě byli rodiče ujištěni ředitelkou školy, že pokud by byl zájem spádových dětí vyšší, byly by ve škole otevřeny dvě první třídy. Dalšími tématy byly domácí úkoly, komunitní kruhy, odpolední kroužky, škola v přírodě, výuka a ŠVP, nová informatika, výuka venku a mnoho dalšího.

    Pokud jste kavárnu nestihli, a nebo máte ještě další dotazy, těšíme se na Vás dne 22.3. na Dni otevřených dveří od 8.00 do 17.00 hodin. Pokud máte zájem navštívit výuku, rezervujte si termín na emailu marta.rieglova@zsgraficka.cz

Střípky ze snídaněOsmáci na Akademii řemesel
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar