Aktuální informace k zápisu do 1. třídy, informace pro rodiče žáků cizinců

17. 3. 2023
 • Systém pro generování elektronických žádostí o přijetí je spuštěn od pondělí 13. 3. 2023 na adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu.

  Zápis se nevztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro ně bude dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stanoven „zvláštní zápis“, a to ve čtvrtek 1. června 2023 od 14 do 17 hodin. Ke „zvláštnímu zápisu“ může podat přihlášku jen cizinec a příslušnou školu si vybere podle spádového obvodu. Ředitelka školy rozhodne o přijetí cizince ke vzdělávání do naplnění kapacity školy.

  Aktuální informace k zápisu sledujte na webových stránkách školy.

  Запис  не поширюється на іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку з війною в Україні. Для них відповідно до Закону № 67/2022 Sb.,про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, є встановлено «спеціальну реєстрацію  » , а саме у четвер, 1 червня 2023 року, з 14 до 17 години. Подати заявку на «спеціальну реєстрацію» може тільки іноземець,а вибрати відповідну школу може тільки відповідно до територіальної принадлежності адреси прописки .  Директор школи приймає рішення про прийом іноземця на навчання до заповнення навчального закладу.

  Будьте в курсі найновішої інформації на веб-сайті нашої школи.

   

   

Osmáci na Akademii řemeselDen otevřených dveří v mateřské škole
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar