Provoz a školné

 • Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

  Školné je třeba uhradit nejpozději do 15. v měsíci. Doporučujeme však platbu předem na měsíc následující.

  Způsob platby:

  • formou trvalého příkazu, vkladem v hotovosti či poštovní poukázkou

  číslo účtu: 223801921/0600
  částka na měsíc:   900,- Kč
  Každému dítěti je přidělen vlastní variabilní symbol.

  Bez včasného uhrazení poplatků nemůže být dítě přijato do MŠ.

  Úplata za vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy:
  Děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

  Informace:  pí. uč. Vondrášková

  Provoz

  Vyzvedávání dětí probíhá ve dvou etapách:

  1. po obědě – od 12,00 do 13,00 hodin
  2. odpoledne – od 15,00 do 17,00 hodin

  MŠ má celodenní provoz od 6.30 do 17.00 hodin

  Ranní příchod  je do 8 hod.

  První den

  Po příchodu si dítě vybere obrázek (značku), který bude označovat místo, kam si bude ukládat oblečení v šatně, bude mít ručník v umývárně a označeny lůžkoviny. Dítě převlečete v šatně do oblečení, které jste zvolili jako „domácí „. Ostatní věci uložíte na značku dítěte v šatně. Doprovodíte dítě k paní učitelce do třídy. V případě, že se budete aktivně účastnit adaptace, zůstanete s dítětem ve třídě dle potřeby. Průběh adaptace budete operativně řídit společně s paní učitelkou, budete se aktivně účastnit činností a her spolu s dítětem, budete dítěti pomáhat navazovat první kontakty. Dítě si může do MŠ donést oblíbenou hračku z domova. Délka adaptace bude závislá na Vašich možnostech a individuálních projevech dítěte.

  Nezapomeňte:

  „Domácí“ oblečení do MŠ (tričko, tepláky, suknička, zástěrka apod.), starší oblečení na zahradu (tepláky, hrací kalhotky, bunda apod.), bačkorky (nazouvací), náhradní spodní prádlo, ponožky a tričko, pyžamo (děti, které po obědě budou odpočívat). Veškeré oblečení volte tak, aby dítě nemělo problém s jeho oblékáním.
  Všechny věci nezapomeňte označit jménem dítěte!

  Upozornění:
  V případě, že nastoupíte do MŠ později, nezapomeňte dítě telefonicky omluvit a dohodnout přesný termín nástupu. Další informace získáte z našeho Řádu školy a směrnic, které jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně.