Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Stravování

Strava je k nám dovážena ze ŠJ při MŠ Pod Lipkami 5, Praha 5. Jídelníček bude sestavován nadále tak, aby vyhovoval povinnému spotřebnímu koši žáků stravujících se na základní škole.

Cena za oběd (podle věkových kategorií):

Děti (3-6 let)50,- Kč/oběd
Děti (7let)52,- Kč/oběd

Obědy je nutno zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platí se předem.

Způsob platby:

  • formou trvalého příkazu či vkladem na č. účtu 115-774290267/0100 (KB a.s.)

Částka k platbě na měsíc:

Děti (3-6 let)1.050,- Kč
Děti (7let)1.092,- Kč

Obědy je nutno zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platí se předem (tj. na září nejpozději ihned po začátku školního roku, říjen nejpozději do 20. září atd. do 20. října na měsíc listopad). Žáci  jsou po připsání platby automaticky systémem přihlášeni na celý měsíc dopředu dle stravovacích dnů. Pro správné připsání platby je potřeba vždy uvádět variabilní symbol. Ten je shodný s evidenčním číslem dítěte v informačním systému a každý rodič je včas obdrží.

Odhlašování obědů:

V případě nepřítomnosti je nutné dítě odhlásit den předem do 11:00 hodin v mateřské škole – tel. 257 314 807. Později nebude možné stravu zrušit, ale rodič má možnost si zaplacený oběd i svačinu první den nepřítomnosti odnést.

V případě, že rodič si dítě vyzvedne po obědě, má možnost si odpolední svačinu odnést, ale pouze v „suchém“ stavu. Tedy nenamazaný chléb, nebo rohlík, ovoce atd. Všichni přihlášení strávníci jsou povinni každou nepřítomnost nebo ukončení stravování nahlásit, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni neprojedené obědy uhradit! Tel.  paní Yvona Vondrášková , tel.: 257 314 807

Pozn.: Pro děti a zaměstnance MŠ se vydává pouze oběd č. 1!

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo