O ŠKOLE

 • Škola se nachází v blízkosti stanice metra Anděl v klidné části staré zástavby, poblíž parku Sacrè Coeur a Kinského zahrady.

  Nabízíme přátelské prostředí, které zohledňuje specifické a individuální potřeby žáků. Tento přístup umožňují i malé třídní kolektivy – kapacita školy je 250 dětí.

  Zaměření školy:  Jsme inkluzivní a multikulturní škola – v naší škole jsou děti různých národností, žáci z cizojazyčného prostředí i bilingvních rodin, děti nadprůměrné nadané i se zdravotním handicapem či autismem. Nejsme škola pro určitý typ žáků – jsme škola, která příchozímu žákovi vytváří program na míru, a to jak ve spolupráci s rodiči, tak případně s dalšími odbornými pracovišti. V naší škole je kladen důraz na to, aby se dítě cítilo dobře a dosáhlo maxima svých možností s ohledem na své individuální schopnosti.  Dětem se specifickými potřebami je k dispozici speciální pedagog, etoped, ve výuce asistent pedagoga, do školy dochází jednou týdně psycholog a do přípravné třídy logoped. V odpoledních hodinách probíhají zdarma kroužky doučování. Další nabídkou je rozšířená výuka estetické výchovy, a to v oboru hudebním, výtvarném.  Nabízíme kreativní činnost ve vlastní výtvarné dílně, pro volnočasové aktivity kroužek textilních technik, taneční soubor, míčové hry, základy gymnastiky a pohybové hry. Velký důraz klademe na předškolní vzdělávání a škola organizuje kurzy předškolní přípravy pro děti z naší MŠ. Pro děti s odkladem, z cizojazyčného prostředí či s jinými překážkami pro vstup do první třídy jsme zřídili přípravnou třídu.  Naši prvňáčci vstupují do téměř rodinného prostředí, kde je brán zřetel na složitosti adaptačního období a tomu je přizpůsobeno i prostředí první třídy s možností hry, odpočinku a relaxace.

  Vybavení školy a výuka: Ve škole pracujeme podle  ŠVP – „ Dát šanci každému“.  K výuce používáme pomůcky od těch základních, vytvořených na míru jednotlivým dětem až po technicky složitější, k dispozici je 5 interaktivních tabulí, tablety, IT učebna.  Škola má hřiště v zeleni s herními prvky pro mladší školní věk.

  Mgr. Radmila Jedličková, ředitelka školy

  Mgr. Jitka Říhová, zástupkyně ředitelky školy

  ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/ 1060,Praha 5, 150 00

  Tel: 257 329 382, e-mail: info@zsgraficka.cz, www.zsgraficka.cz

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar