PLÁN AKCÍ V MŠ - 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 • PLÁN AKCÍ V MŠ – 2. POLOLETÍ 2021/2022

  ÚNOR

  –náslechy v 1. třídě ZŠ Grafická – pouze 3. tř.

  třídní schůzky rodičů předškoláků k zápisům do ZŠ

  –24. 2. divadlo Koloběžka v MŠ (Bacily)

  BŘEZEN

  3. 3. screening školní zralosti pro předškoláky v MŠ

  15. 3. vyhlídková jízda tramvají (1. + 2. tř.) od 9.30 hod

  16. 3. canisterapie od 9 hod

  návštěva městské knihovny – třídy individuální termíny

  24. 3. Divadlo Koloběžka v MŠ – od 10.30 hod

  30. 3. Den otevřených dveří v MŠ

  DUBEN

  7. 4. velikonoční dílničky (průběžně 15 – 17 hod)

  22. 4. dopravní výchova na dopravním hřišti – předškoláci

  28. 4. Divadlo Koloběžka v MŠ (Šel zahradník) – dopoledne

  28. 4. Čarodějnický slet na školní zahradě s grilováním buřtů

  KVĚTEN

  2. a 3. 5. Zápis do MŠ

  celoškolní polodenní výlet – termín bude upřesněn

  dopolední výlety jednotlivých tříd ( termíny a místa budou upřesněny)

  18. 5. „Bylinková zahrádka“ ve stanici ml. Přírodovědců od 10 hod

  Sportovní den v MŠ s rodiči – odpoledne, termín podle počasí

  12. 5. Divadlo v MŠ „O neposlušných kůzlátkách“ – dopoledne

  ČERVEN

  1. 6. oslava MDD – skákací hrad na zahradě

  2. 6. Karneval v MŠ (dopoledne)

  9. 6. zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky od 15.30 hod

  třídní schůzky rodičů nově přijatých dětí do MŠ (termín bude upřesněn)

  Oranžově zvýrazněné akce se týkají společně dětí a rodičů.

  Změna termínů možná. Plán bude aktuálně doplňován o další akce a aktivity, které vyplynou během školního roku z ŠVP nebo z dalších nabídek a ze spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi. Bude upravován i podle epidemiologické situace v Praze. Děkujeme za pochopení.

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar