Rada školy

 • Školská rada při ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 1060/13

  Školská rada se skládá z rodičů žáků ZŠ, učitelů ZŠ a zástupců zřizovatele – Městské části Praha 5. Členové se scházejí několikrát do roka a vytváří tak prostor pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, podílí se na správě školy a zároveň poskytují škole podporu.

  Složení rady:

  Předseda: Jakub Chromý

  Ostatní členové:

  Linda Neübergová – zástupkyně za Městskou část Praha 5

  Kristýna Milčínská – zástupkyně za ZŠ

  Iva Zdeňková – zástupkyně rodičů

  Členové rady jsou jmenováni zřizovatelem, voleni zástupci žáků a zástupci pedagogických pracovníků školy. Funkční období členů trvá tři roky.
  Pravidelným hostem jednání školské rady je vedoucí učitelka prvního stupně Mgr. Marta Rieglová a paní ředitelka Mgr. Radmila Jedličková.


  Jednání školské rady ve školním roce 2015/16

  Hlasování o výběru nového předsedy/předsedkyně školské rady

  Vážení rodiče, dne 30.6.2020 končí ve své funkci předsedkyně školské rady (zákon č. 561/2004 Sb., § 167) paní Ing. Simona Vacínová.

  Zápis z jednání školní rady dne 25. 11. 2015

  Zápis z jednání školní rady.

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar