Školní poradenské pracoviště

 • Poradenství rodinám dětí, které navštěvují naši školu

  Školské poradenské pracoviště se zaměřuje na tyto oblasti:
  Poradenství rodinám dětí, které navštěvují naši školu, a to každou středu (13-15 hod.)
  Jste také vítáni i mimo uvedenou dobu po domluvě.

  Můžete se poradit

  • když, si potřebujete si s někým promluvit o svém dítěti
  • když, chcete své dítě ve škole podporovat – pomáhat mu s domácími úkoly, a nevíte, jak
  • pokud máte potíže se stanovením – hranic, pravidel pro své dítě

  Nabízíme

  • Speciálně pedagogickou péči individuální nebo skupinovou
  • dle doporučení SPC, PPP
  • Výchovné a kariérové poradenství s výchovným poradcem, individuální i skupinová setkání s rodiči a žáky.
  • Předmět speciálně pedagogické péče je ve školním roce je zajištován speciálními pedagožkami školského poradenského pracoviště. Realizace hodin speciálně pedagogické péče je bud individuální nebo skupinová podle individuálních potřeb žáků, kteří mají tuto péči doporučenou v rámci podpůrných opatření nebo i žáků školy, kteří jsou doporučeni třídním učitelem, speciální pedagožkou, psychologem a paní ředitelkou školy.
  • Spolupráce s jinými poradenskými zařízeními
  • Individuální konzultace učitelům, asistentům naší školy dle domluvy
  • Poradenství sociálního pedagoga – spolupráce se sociálními pracovníky a rodinami dětí naší školy
  • Pravidelné schůzky s asistenty naší školy ( 1x za 3 měsíce)
  • Poradenství psychologa asistentům, učitelům školy
  • FIE – Feursteinovo instrumentální obohacování (The Feuerstein Instrumental Enrichment) – skupinovou terapii

  Pokud chcete konzultaci využít, stačí přijít nebo se domluvit na
  alena.valakova@zsgraficka.cz,
  1. patro, dveře č. 19 vlevo od schodiště,
  Školské poradenské pracoviště

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar