Termíny, prázdniny

 • Organizace školního roku  2020 / 2021  ZŠ a MŠ Grafická 13/1060, Praha 5

  přípravný týden 24. 8. 2020 – 31. 8. 2020  
  1. pololetí 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021  
  2. pololetí 29. 1. 2021 – 30. 6. 2021  
  I. čtvrtletí 19.11.2020 pedagogická rada
  I.  pololetí 21.01.2021 pedagogická rada
  Výpis vysvědčení za I. pololetí 28.01.2021  
  III. čtvrtletí 22.04.2021 pedagogická rada
  2. pololetí 23.06.2021 pedagogická rada
  Výdej vysvědčení za školní rok 2020 / 2021 30.06.2021  
  třídní schůzky mimo čtvrtletí 01.09.2020 1. třída od 9:00
    23.09.2020 2. – 9. třída od 17:00 – 18:00
  tripartity 18. 11. – 27. 11. 2020 Individuální schůzky učitel – žák – rodič
    19. 4. – 26. 4. 2021
  Schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků 07.01.2021 od 17:00
  den otevřených dveří 03.02.2021
    8:00 – 18:00
     
    24.03.2021
    8:00 – 18:00
  zápis na šk. rok 2021/2022 06.04.2021  
  14:00 – 18:00
  dodatečný zápis 15.04.2021  
  14:00 – 16:00

   

  Termíny prázdnin dané ministerstvem školství

  Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2010
  Vánoční prázdniny

  23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

  Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
  Jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
  Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
  Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021

   

  Ředitelské volno