Zápis

 • Informace pro zákonné zástupce k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

   

   

 • ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
  děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu.
  Od letošního školního roku probíhají na všech školách MČ Praha 5 elektronické zápisy přes aplikaci Zápisy do ZŠ.
  Pro zapsání Vašeho dítěte do 1. třídy postupujte následovně:

  1. Vydávání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání proběhne v termínu od 15.3. 2021 do 11.4.2021.
   V případě, že nemáte přístup k internetu, rádi Vám pomůžeme s vygenerováním žádosti pro přijetí do školy s jedinečným číselným identifikátorem přímo ve škole každou níže uvedenou středu:
   • 17. 3. 2021, 24.3.2021, 31.4. 2021, 7.4. 2021 od 13:00 do 15:00 hodin
   • Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání u hospodářky školy na tel.: 257 319 521
  2. Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu vygenerujte, vyplňte a vytiskněte žádost.
  3. Vyplněnou žádost doručte v týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 následovně:
   • osobně od 13:00 do 17:00 hodin dle rezervačního systému v elektronickém zápisu
   • do datové schránky školy: mrrirg7
   • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: info@zsgraficka.cz
   • poštou
   • do označené schránky ve vestibulu školy
  4. Další možností je vyplnění přihlášky na ÚMČ Praha 5, Odboru školství:
   • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
   • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
   • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
   • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459
   • Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

  Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte jako v případě zapsání dítěte do 1. třídy. Pro odklad povinné školní docházky je nezbytné doložit i posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.
  Termín online schůzky s rodiči budoucí 1. třídy bude aktuálně uveden na webových stránkách školy. Těšíme se na Vás!

   

  ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
  děkujeme, že jste si vybrali pro Vaše dítě naši školu.
  Zápis do přípravné třídy bude probíhat v termínu od 12.4. 2021 do 16.4. 2021 od 13:00 do 17:00 hodin.

  K přihlášení Vašeho dítěte budete potřebovat tyto dokumenty:

  Žádost o zařazení do přípravné třídy (bez odkladu)

  • Žádost o přijetí do přípravné třídy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra).

  Žádost o odklad a zařazení do přípravné třídy

  • Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Žádost o odklad povinné školní docházky – viz postup zápis do 1. třídy
  • Žádost je povinně doložena:
   • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra)
   • odborného lékaře nebo klinického psychologa

  V případě, že již máte vyřízený odklad povinné školní docházky na jiné škole, dodáte ho spolu se žádostí o přijetí do přípravné třídy.

  Dokumenty lze doručit škole následovně:

  • osobně v týdnu od 12.4.2021 do 16.4. 2021 od 13:00 do 17:00 hodin, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání u hospodářky školy na tel.: 257 319 521
  • do datové schránky školy: mrrirg7
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: info@zsgraficka.cz
  • poštou
  • do označené schránky ve vestibulu školy

  Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

  • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

  Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 15. 2. 2019). Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením poradenského zařízení.

  Žádost o přijetí do přípravné třídy


   

  Odklad povinné školní docházky

  Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba v době zápisu podat písemnou žádost podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

  Potřebné doklady

  1. Žádost o odklad školní docházky
  2. Doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

  Prosíme rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, aby se včas připravili na návštěvu odborného zařízení a požadované posudky ŠPP a lékaře donesli již k zápisu.


   

  Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu! A co vašim dětem nabídneme?

  • přátelské prostředí, které zohledňuje specifické a individuální potřeby žáků
  • dětem se specifickými potřebami je k dispozici speciální pedagog
  • se školou spolupracuje psycholog z PPP Praha 5
  • ve výuce jsou přítomni asistenti pedagoga
  • možnost využít služeb sociálního pedagoga
  • Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování
  • přípravnou třídu pro děti předškolního věku
  • cizinci mají možnost bezplatně navštěvovat český jazyk pro cizince
  • využití interaktivních tabulí a tabletů ve výuce
  • herní prvky, odpočinková zóna a klavír na chodbách
  • poskytování prevence sociálně patologických jevů
  • výuku plavání od 3. ročníku
  • školní zahradu s dětským hřištěm
  • 2 oddělení školní družiny
  • tělocvičnu
  • školní jídelnu s možností výběru ze dvou obědů
  • pestrou nabídku odpoledních zájmových útvarů
   • francouzský jazyk
   • sportovní hry
   • akvaristika a chovatelství
   • šití a háčkování
   • Teakwondo
  • projekt Mléko do škol a Ovoce do škol
  • karta ISIC