Zápis

 • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

   

  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

  děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu. Níže naleznete základní informace o zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024.

  Zápis se nevztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro ně bude dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stanoven „zvláštní zápis“, a to ve čtvrtek 1. června 2023 od 14 do 17 hodin. Ke „zvláštnímu zápisu“ může podat přihlášku jen cizinec a příslušnou školu si vybere podle spádového obvodu. Ředitelka školy rozhodne o přijetí cizince ke vzdělávání do naplnění kapacity školy.

  Generování elektronické žádosti o přijetí a zároveň rezervace termínu probíhá na adrese: https://zapisdozs-praha5.praha.eu/.

  Systém je spuštěn od 13. března 2023.

  Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte při zveřejnění výsledků zápisu. Kód pečlivě uschovejte.

  Zápis v naší škole proběhne v týdnu od 3. do 5. dubna 2023             

         pondělí  3. 4. 2023 od 14:00 do 18:00                                           

         úterý      4. 4. 2023 od 14:00 do 18:00

         středa    5. 4. 2023 od 14:00 do 17:00

  Bližší informace Vám poskytneme telefonicky nebo emailem:

  • Radmila Jedličková, ředitelka školy  ☎ 733 332 011
  • Marta Rieglová, vedoucí učitelka 1. stupně 🖋 marta.rieglova@zsgraficka.cz.

  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, pro aktuální informace k zápisu, sledujete webové stránky naší školy.

  Těšíme se na Vás!

 • Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu! A co vašim dětem nabídneme?

  • přátelské prostředí, které zohledňuje specifické a individuální potřeby žáků
  • dětem se specifickými potřebami je k dispozici speciální pedagog
  • se školou spolupracuje psycholog z PPP Praha 5
  • ve výuce jsou přítomni asistenti pedagoga
  • možnost využít služeb sociálního pedagoga
  • Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování
  • přípravnou třídu pro děti předškolního věku
  • cizinci mají možnost bezplatně navštěvovat český jazyk pro cizince
  • využití interaktivních tabulí a tabletů ve výuce
  • herní prvky, odpočinková zóna a klavír na chodbách
  • poskytování prevence sociálně patologických jevů
  • výuku plavání od 3. ročníku
  • školní zahradu s dětským hřištěm
  • 3 oddělení školní družiny
  • tělocvičnu
  • školní jídelnu s možností výběru ze dvou obědů
  • pestrou nabídku odpoledních zájmových útvarů
   • francouzský jazyk
   • anglický jazyk 
   • sportovní hry
   • macramé
   • šití a háčkování
   • jóga
  • projekt Mléko do škol a Ovoce do škol
  • karta ISIC
 • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků,

  úvodní třídní schůzka se bude konat v pondělí 30. května 2022 od 16 hodin v budově ZŠ Grafická, 2.patro, místnost č.17.

  Dozvíte se zde všechny potřebné informace k nástupu Vašich dětí do 1. třídy.

  V nutných případech Vám zajistíme po dobu třídní schůzky dohled nad Vašimi dětmi ve školní družině.

  K tomuto setkání bude připraveno také občerstvení.

  Potvrďte, prosím, doručení tohoto emailu a zároveň i Vaši účast na třídní schůzce, děkuji.

  Těšíme se na Vás

  Mgr. Marta Rieglová – učitelka budoucí 1. třídy

  Mgr. Radmila Jedličková – ředitelka školy

 • Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/ 2023 pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum ,,Strpění“ nebo ,,Dočasnou ochranu“, se uskuteční dne 1. června 2022 

  od 14:00 do 16:00 hodin v učebně č. 17 ve druhém patře školy.

  Rodiče s sebou donesou dokumenty, které mají v současné době k dispozici:

  • doklad totožnosti dítěte – rodný list, povolení k pobytu (vízum) nebo jiný dokument
  • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte 
  • doklad místa pobytu (adresa) ve spádové oblasti školy (např. nájemní smlouva)
  • doklad o zdravotním pojištění dítěte

  Spádové ulice Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace:

  Brožíkova, Donátova, Duškova, Erbenova, Gabrielská, Grafická, Hlaváčkova, Holečkova – lichá č. 33-131, sudá č. 16-86, Kmochova, Mahenova, Mošnova, Na Čečeličce, Plzeňská – lichá č. 21-43, 47-131, sudá č. 2-146, Pod Klamovkou, Pod radnicí, Prachnerova, Starokošířská, Švédská, Tichá, Tomáškova, U Nesypky, U Paliárky, U Trojice, U Tyrše, Vrchlického – lichá č. 1-31, sudá č. 2-92, Zapova

 • Реєстрація дітей з України до 1.класу

  Зарахування до 1 класу шкільного навчального року 2022/2023 для дітей з України, які приїхали до Чеської Республіки після 24.2.2022 та мають візу біженця «Strpěni», або тимчасового захисту «Dočasnou ochranu» відбудеться 1червня 2022 року від 14:00 до 16:00 години в класі 17, на другому поверсі початкової школи.

  Принесіть з собою документи які ви зараз маєте:

  • Документ підтвердження особи дитини-свідоцтво про народження
  • Дозвіл на проживання «віза» або інший документ .
  • Документ про підтвердження особи опікуна, або батьків дитини
  • Місце перебування тобто адреса проживання в територіально прилеглому районі до школи /договір оренди житла/.

  Підтвердження про медичне страхування дитини

  Вулиці територіально приналежні до школи Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace:

  Brožíkova, Donátova, Duškova, Erbenova, Gabrielská, Grafická, Hlaváčkova, Holečkova – lichá č. 33-131, sudá č. 16-86, Kmochova, Mahenova, Mošnova, Na Čečeličce, Plzeňská – lichá č. 21-43, 47-131, sudá č. 2-146, Pod Klamovkou, Pod radnicí, Prachnerova, Starokošířská, Švédská, Tichá, Tomáškova, U Nesypky, U Paliárky, U Trojice, U Tyrše, Vrchlického – lichá č. 1-31, sudá č. 2-92, Zapova

 • Přijatí žáci do 1. ročníku na školní rok 2022/2023

  Vážení rodiče,

  k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 byli přijati do 1. třídy níže uvedení žáci pod registračním číslem přiděleným při zápisu.

   

  7303623648

  5483107841

  5640951936

  6187274752

  8728605376

  5165362432

  5968541184

  9662743224

  7657804288

  1364141568

  8492467237

  8872841984

  7994085632

  4060773376

  4800444288

  9388664832

  9867380485

  3328380416

  5662774976

  3306386944

  9925113856

  9707028544

  5620301824

  5438784512

  3567297536

  3047818752

  2191399936

   

   

 • Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
  děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu. Níže naleznete základní informace o zápisu do prvních tříd.

  Ve školním roce 2022/2023 otevřeme jednu první třídu s kapacitou 21 žáků.

  Zápis proběhne v týdnu od 4. do 8. dubna 2022

         pondělí  4.4. 2022 v čase 14:00 – 17:30

         úterý      5.4. 2022 v čase 14:00 – 17:00

         středa     6.4. 2022 v čase 14:00 – 18:00

         čtvrtek    7.4. 2022 v čase 14:00 – 17:30

         pátek      8.4. 2022 v čase 14:00 – 17:00

  Bližší informace Vám poskytneme telefonicky nebo emailem:

  • Radmila Jedličková, ředitelka školy  ☎ 733 332 011
  • Marta Rieglová, vedoucí učitelka 1. stupně 🖋 marta.rieglova@zsgraficka.cz.

  Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

  1. podle § 36, odst. 7 žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu stanoveného vyhláškou hl. m. Prahy č. 17/2016
  2. žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5
  3. ostatní žáci s trvalým bydlištěm v ostatních městských částech hl. m. Prahy
  4. ostatní žáci s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu

  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, pro aktuální informace k zápisu, sledujete webové stránky naší školy.

  Těšíme se na Vás!           

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar