Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Zápis do mateřské školy Grafická, která sídlí na adrese Holečkova 38, Praha

 2. 5. 2024 

9:00–11:00, 13:00–17:00 

        3. 5. 2024 

     9:00 – 11:00                 
                      

Elektronický zápis začíná dne 10. 4. 2024 – 1. 5. 2024 – vyplňování žádostí  na stránkách  MČ Praha 5 

  odkaz    https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ 

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné žádost vyplnit na ÚMČ Praha 5 – odboru školství na náměstí 14.října 4, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat: 
1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188 
1. patro – č. dv. 117 – Terezie Valoušková tel. 257 000 459 

Možné způsoby podání žádosti 

 • osobně v MŠ na adrese Holečkova 38, Praha 5 – 2. a 3. 5. 2024 
 • datovou schránkou na        mrrirg7    do 3. 5. 2024 
 • zasláním prostřednictví České pošty         razítko do 3. 5. 2024   
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu:  vedoucims@zsgraficka.cz do 3. 5. 2024   (nestačí obyčejný email) 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na úterý 14. května 2024 od 9.00 – 12.00hod. po předchozí e-mailové domluvě . vedoucims@zsgraficka.cz 

                            Upozornění:  

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR. 

K ZÁPISU DONESETE : 

OSOBNÍ PODÁNÍ 

 • řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PODEPSANOU RODIČI 
 • potvrzení dětského lékaře O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ A ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
 • váš průkaz totožnosti 
 • rodný list dítěte 
 • kartičku o zdravotním pojištění dítěte 
 • doklad o bydlišti dítěte – občanský průkaz nebo výpis z evidence obyvatel pokud  jej máte   
 • SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE součást žádosti 
    

V  PŘÍPADĚ JINÉHO  PODÁNÍ: 

 • řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – PODEPSANOU 
 • potvrzení dětského lékaře O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ A ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
 • kopie rodného listu dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno) 
 • kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno) 
 • doporučení, pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení 
 • SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE součást žádosti 

Další články

no posts
Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo