Pomoc Pražanům

7. 10. 2022
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,

  dovolujeme si postoupit důležitou informaci o Balíčku okamžité pomoci pro Pražany, který umožňuje hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5.
  Toto usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

  Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

  Opatření spočívají v možnosti:
  – prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
  – prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,
  – prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
  – čerpání prostředků z fondu solidarity.

  Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:
  – příspěvek či doplatek na bydlení,
  – okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  – přídavek na dítě,
  – dávky pěstounské péče,
  – čelí exekuci/insolvenci,
  – po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

  Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
  – pro podporu od 1. 11. 2022 – od 10. 10. 2022 do 14. 10. 2022 vždy od 7:30 do 9:00 hodin.
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.

  Žádost je třeba doručit osobně na jednotlivá pracoviště školy:
  – základní škola – kanceláře vedení školy,
  – mateřské školy – vedoucí učitelka MŠ
  S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

  Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti. 

  Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do patnácti pracovních dnů.

  Evidované žádosti škola sumarizuje a žádá o podporu do 20. 10. 2022.

  O finančních prostředcích vede přehled a účtuje pod UZ 138.

  dokumenty k žádosti naleznete zde:

  Pomoc Pražanům

  Pravidla žádosti

  Schéma postupu žádosti

  Formulář žádosti o příspěvek

  Žádost z FONDU SOLIDARITY

  Žádost o PŘÍSPĚVEK

  Nejčastěji kladené dotazy

   

  V Praze dne 3.10.2022

   

První měsíc ve školeDěti z výtvarného kroužku kreslí podzim
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar