Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Spolek rodičů a přátel školy

  Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ, se sídlem Grafická 1060/13, Smíchov, 15000, Praha 5,

  IČ: 04524837,
  byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 63929, ke dní 30.10.2015

  Spolek byl založen dohodou zakládajících členů

  Předsedou spolku je Simona Vacínová

  Členy kontrolní komise jsou Pavel Vacín a Lucie Vopičková

  Účelem spolku je

  • Podpora potřeb, práv a zájmů našich dětí
  • Snaha o zachování ZŠ a MŠ do budoucnosti
  • Udržování vzájemné komunikace mezi školou, jejím zřizovatelem a rodiči dětí
  • Všestranná podpora školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem

  Předmětem vedlejší činnosti je

  • Získávání finančních i materiálních prostředků, jakož i jiná aktivita jednak svou činností, jednak od sponzorů, dárců a pořádáním účelových sbírek finančních i věcných, stejně jako jinou výdělečnou činností

  Spolek má zřízen transparentní účet č. 2200909357/2010 u banky Fio a.s. IČ 61858374

  Rádi Vás přivítáme mezi námi, kontaktujte nás na mailu: svacinov@gmail.com a sdělte nám způsob možné spolupráce:

  • Chci být členem SRPŠ
  • Chci být členem SRPŠ a zástupcem třídy, kterou navštěvuje mé dítě
  • Nechci být člen, ale jsem ochotna/en pomoci na brigádách či aktivitách SRPŠ
  • Nechci být členem, ale chci spolku přispívat finančně    

  Členské příspěvky pro rok 2017/2018 pro členy byly stanoveny 100,- Kč/pololetí

  Členské příspěvky se hradí v hotovosti k rukám Pokladníka proti vystavení písemného potvrzení o jejich úhradě či bezhotovostně na účet Spolku:2200909357/2010 (Fio banka), do poznámky pro příjemce se napíše jméno člena

  Praha 5Zápis dětíPedagogická fakultaNárodní pedagogický instituInbáze