Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Školní poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště se zaměřuje na tyto oblasti:
Poradenství rodinám dětí, které navštěvují naši školu, a to každou středu (13-15 hod.)
Jste také vítáni i mimo uvedenou dobu po domluvě.

Můžete se poradit

 • když, si potřebujete si s někým promluvit o svém dítěti
 • když, chcete své dítě ve škole podporovat – pomáhat mu s domácími úkoly, a nevíte, jak
 • pokud máte potíže se stanovením – hranic, pravidel pro své dítě

Nabízíme

 • Speciálně pedagogickou péči individuální nebo skupinovou
 • dle doporučení SPC, PPP
 • Výchovné a kariérové poradenství s výchovným poradcem, individuální i skupinová setkání s rodiči a žáky.
 • Předmět speciálně pedagogické péče je ve školním roce je zajištován speciálními pedagožkami školského poradenského pracoviště. Realizace hodin speciálně pedagogické péče je bud individuální nebo skupinová podle individuálních potřeb žáků, kteří mají tuto péči doporučenou v rámci podpůrných opatření nebo i žáků školy, kteří jsou doporučeni třídním učitelem, speciální pedagožkou, psychologem a paní ředitelkou školy.
 • Spolupráce s jinými poradenskými zařízeními
 • Individuální konzultace učitelům, asistentům naší školy dle domluvy
 • Poradenství sociálního pedagoga – spolupráce se sociálními pracovníky a rodinami dětí naší školy
 • Pravidelné schůzky s asistenty naší školy ( 1x za 3 měsíce)
 • Poradenství psychologa asistentům, učitelům školy
 • FIE – Feursteinovo instrumentální obohacování (The Feuerstein Instrumental Enrichment) – skupinovou terapii

Pokud chcete konzultaci využít, stačí přijít nebo se domluvit na
alena.valakova@zsgraficka.cz,
1. patro, dveře č. 19 vlevo od schodiště,
Školské poradenské pracoviště

Od října 2023 nabízí základní škola svým žákům také logopedickou péči. Logopedická terapie probíhá pod vedením speciální pedagožky – logopedky Lucie Kubecové, a to individuální a skupinovou formou v rámci školní výuky. Zaměřuje se na komplexní rozvoj dětí v oblastech motorických schopností, sluchového a zrakového vnímání, slovní zásoby, správné artikulace, a dalších dílčích dovedností dle individuálních potřeb každého dítěte. Je poskytována dětem s narušenou komunikační schopností na základě písemného souhlasu jejich zákonných zástupců. 

Lucie Kubecová – lucie.kubecova@zsgraficka.cz

Praha 5Zápis dětíPedagogická fakultaNárodní pedagogický instituInbáze