Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Jídelna

Informace ke stravování ZŠ

Strava je k nám dovážena ze ŠJ při MŠ Pod Lipkami 5, Praha 5. Jídelníček bude sestavován nadále tak, aby vyhovoval povinnému spotřebnímu koši žáků stravujících se na základní škole.

Cena za oběd (podle věkových kategorií):

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ VÝDEJNĚ

Každý strávník po zaplacení 40,- (u hospodářky školy) a odevzdání vyplněné přihlášky  ke stravování

obdrží čipovou kartu s uživatelským heslem, kterou používá při odebírání stravy v jídelně, při objednávání a odhlašování na terminálu vedle kanceláře hospodářky školy v přízemí budovy.

Při její ztrátě nebude vydán oběd a musí zaplatit novou čipovou kartu 40,- (u hospodářky školy)

I. kategorie (6 let)36,- Kč/oběd
II. kategorie (7-10 let)39,- Kč/oběd
III. kategorie (11-14 let)40,- Kč/oběd
IV. kategorie (15 a více let)43,- Kč/oběd
Zaměstnanci43,- Kč/oběd

Obědy je nutno zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platí se předem (tj. nejpozději do 20. října na měsíc listopad). Žáci a zaměstnanci ZŠ jsou po připsání platby automaticky systémem přihlášeni na celý měsíc dopředu dle stravovacích dnů.

Způsoby platby:

  • formou trvalého příkazu či vkladem na č. účtu 115-774290267/0100 (KB a.s.)
  • ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově v kanceláři ZŠ

Pro správné připsání platby je potřeba vždy uvádět variabilní symbol! Ten je shodný s evidenčním číslem strávníka v informačním systému a každý strávník jej včas obdrží.

Částka k platbě na měsíc:

I. kategorie (6 let)792,- Kč
II. kategorie (7-10 let)858,- Kč
III. kategorie (11-14 let)880,- Kč
IV. kategorie (15 a více let)946,- Kč

Pro vaše pohodlí jsme pro vás připravili komfortní internetovou aplikaci pro objednávání a odhlašování stravy. V aplikaci najdete také jídelníček na 14 dní dopředu. V sekci Návod k používání internetové aplikace najdete v části podrobné informace.

Doporučujeme všem strávníkům používat aplikaci co nejvíce. Vyhnete se tak zbytečným telefonátům a možným lidským chybám.

Ve výjimečných případech náhlé nepřítomnosti je nutné dítě odhlásit den předem a to do 13:30 hodin v ZŠ, na telefonu paní Romany Frančeové, tel: 257 319 521, v případě dlouhodobé nepřítomnosti ve ŠJ u pana L. Vocelky, tel.: 731 485 166. Později nebude možné stravu zrušit, ale rodič má možnost si zaplacený oběd první den nepřítomnosti odnést. Pevná linka do kuchyně: 257 215 859 a email do kuchyně: kuchyne.podlipkami@seznam.cz

Praha 5Zápis dětíPedagogická fakultaNárodní pedagogický instituInbáze