Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Dokumenty

Zprávy ČSI

Zpráva ČŠI 4.2.-6.2. 2019 16.12.2023
Protokol o kontrole 2016 16.12.2023
Inspekční zpráva 2013 16.12.2023
Inspekční zpráva 2011 16.12.2023
Inspekční zpráva 2008 16.12.2023
Inspekční zpráva 2007 16.12.2023
Inspekční zpráva 2002 16.12.2023
Inspekční zpráva 1999 16.12.2023

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022 - 2023 01.02.2024
Výroční zpráva 2020-2021 01.02.2024
Výroční zpráva 2019 – 2020 16.12.2023
Výroční zpráva 2018 – 2019 16.12.2023
Výroční zpráva 2017 – 2018 16.12.2023
Výroční zpráva 2016 – 2017 16.12.2023
Výroční zpráva 2015 – 2016 16.12.2023
Výroční zpráva 2014-2015 16.12.2023
Výroční zpráva 2013-2014 16.12.2023
Výroční zpráva 2012-2013 16.12.2023
Výroční zpráva 2011-2012 16.12.2023
Výroční zpráva 2010-2011 16.12.2023
Výroční zpráva 2009-2010 16.12.2023
Výroční zpráva 2008-2009 16.12.2023

Školní vzdělávací program

Doplněk: Plavání 16.12.2023
Dát šanci každému 16.12.2023

Školní řád

Žádost o slovní hodnocení 17.12.2023
Vnitřní řád školní družiny 16.12.2023
Školní řád I. 16.12.2023
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 16.12.2023

Ostatní dokumenty

Usnesení Rady městské části Praha 5 16.12.2023
SWOT analýza 2019 16.12.2023
Souhlas s užíváním názvu Fakultní škola Univerzity Karlovy 16.12.2023
Směrnice č. 27 – Hygienická opatření s platností od 1.9.2020 16.12.2023
Preventivní program školy 02.04.2024
Pomoc Pražanům – směrnice k podávání žádosti 16.12.2023
Krizový plán školy 02.04.2024
Komisionální zkouška 16.12.2023

Ochrana osobních údajů, GDPR

Směrnice o ochraně oznamovatelů 10.01.2024
Prohlášení školy – poučení o zpracování osobních údajů ze dne 16.10.2019 17.12.2023
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – web 17.12.2023

Dotační programy

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017 č.r.: ÚZ33435 17.12.2023
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017 č.r.: ÚZ33024 17.12.2023
Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo