Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu. Níže naleznete základní informace o zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025.

Generování elektronické žádosti o přijetí a zároveň rezervace termínu bude probíhat na adrese:

https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

Systém bude spuštěn 11. března 2024!

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte při zveřejnění výsledků zápisu. 

Kód pečlivě uschovejte!

Zápis v naší škole proběhne v týdnu od 2. do 4. dubna 2024              

       úterý     2. 4. 2024 od 14:00 do 18:00                                           

       středa      3. 4. 2024 od 14:00 do 18:00

       čtvrtek    4. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

Bližší informace Vám poskytneme telefonicky nebo emailem:

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, pro aktuální informace k zápisu, sledujete webové stránky naší školy www.zsgraficka.cz.

Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu.

Další potřebné dokumenty a formuláře k vyplnění naleznete v sekci Formuláře, žádosti

Těšíme se na Vás!


A co vašim dětem nabídneme?

 • přátelské prostředí, které zohledňuje specifické a individuální potřeby žáků
 • pravidelné komunitní kruhy ve třídách
 • účast asistenta pedagoga ve výuce
 • využití digitálních technologií ve výuce
 • pravidelné dílny čtení
 • přístup do školní knihovny
 • pravidelná setkávání zástupců tříd u ředitelky školy
 • výuku venku
 • pravidelná tripartitní setkání s rodiči
 • školu v přírodě, adaptační pobyty
 • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
 • projekty Snídaňový klub, Mléko do škol, Ovoce do škol
 • přípravnou třídu pro žáky s odkladem či předškoláky
 • možnost bezplatně navštěvovat výuku českého jazyka pro cizince
 • 3 oddělení školní družiny
 • školní zahradu s dětským hřištěm
 • pestrou nabídku odpoledních zájmových útvarů
 • práci s metodou MIU – metoda instrumentálního obohacování
 • kartu ISIC
 • logopedické služby
 • služby speciálního pedagoga
 • služby psychologa z PPP Praha 5
 • služby sociálního pedagoga

Praha 5Zápis dětíPedagogická fakultaNárodní pedagogický instituInbáze