Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Rada školy

Školská rada se skládá z rodičů žáků ZŠ, učitelů ZŠ a zástupců zřizovatele – Městské části Praha 5. Členové se scházejí několikrát do roka a vytváří tak prostor pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, podílí se na správě školy a zároveň poskytují škole podporu.

V letošním roce mimo dílčí problémy řešila školská rada bezpečné a čisté okolí školy, a také zapojení školy do projektu Bezpečné cesty do školy. Zástupci rodičů poukazovali na dlouhý interval semaforu na Plzeňské ulici, na absenci dohlížejícího policisty, na znečištění ulice Grafická a na nevhodný prostor před vchodem do školy. Žáci nemají možnost se před prostorem školy shromažďovat a jsou ohroženi auty ve vozovce. Členové školské rady z řad rodičů se k tomuto problému velmi aktivně postavili. V současné době jednají s MČ Praha 5 a i s MHMP o změně parkování v ulici Grafická s cílem vytvořit prostor před vstupem do školy. 

Složení rady:

Předseda: Jakub Chromý

Ostatní členové:

Linda Neübergová – zástupkyně za Městskou část Praha 5

PhDr. Marie Ulrychová – Hakenová – zástupkyně za Městskou část Praha 5

Kristýna Milčínská – zástupkyně za školu

Mgr. Marta Rieglová – zástupkyně za školu

Iva Zdeňková – zástupkyně rodičů

Členové rady jsou jmenováni zřizovatelem, voleni zástupci žáků a zástupci pedagogických pracovníků školy. Funkční období členů trvá tři roky.
Pravidelným hostem jednání školské rady je paní ředitelka Mgr. Radmila Jedličková.


Jednání školské rady ve školním roce 2022/23

Zápis z jednání školské rady dne 3.3.2023

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo