Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Historie školy

Ke konci 19. století přibývalo na Smíchově dětí. Proto bylo nutno přistoupit ke stavbě nové školní budovy. K tomuto účelu byly v roce 1901 zakoupeny od stavitele Bern. Nedvěda pozemky v ulici, která se dříve jmenovala Resslova – dnešní Grafická. 

Se stavbou se začalo v březnu 1902 a v listopadu téhož roku byla nová budova již schválena k účelům vyučování. Škola byla označena číslem 1060 a měla 12 učebních místnost,tělocvičnu, ředitelnu, sborovnu, dva kabinety, byt pro školníka a byla určena pouze pro chlapce. 

Školní rok v nové budově chlapecké školy začal 16. září slavnostními službami Božími.
Ve škole studovalo 499 chlapců. Dekretem c. k. okresní rady byl ředitelem jmenován definitivní učitel Matěj Los. 

Chudá mládež zdejší školy obdržela od dobrodinců svatomikulášské poděkování : 18 kabátů, 47 kalhot a 42 páry botek. Školní rok byl ukončen opět slavnostními bohoslužbami 15. července 1903. 

Podle Kroniky zpracovala paní učitelka Mgr. Marie Hrochová 

Ředitelé škol, které se nacházely v dnešní budově Grafická 13, Praha-Smíchov

5. obecná škola chlapecká (od roku 1948 10. národní škola) 

 • Matěj Los 1902-1917
 • Ferdinand Polenský 1917-1926
 • Karel Rychtařík 1926-1928
 • Josef Beneš 1928-1929
 • František Šplíchal 1929-1933
 • Jan Zahrádka 1933-1935
 • Augustin Doležal 1925-1936
 • František Frydrych 1936-1939
 • Emanuel Pucherna 1939-1945
 • Jarmila Poláčková 1945-1946
 • František Vyhnal 1946-1949
 • Eliška Bíbová 1949-1953

5. obecná škola dívčí (od roku 1948 11. národní škola) 

 • Eliška Šantlová 1931-1932
 • Marie Titzová 1932-1938
 • Filoména Bičánková 1938
 • Josef Pokorný 1938-1939
 • František Stacchi 1939-1941
 • Růžena Šeborová 1941-1946
 • Alžběta Nováková 1946-1950
 • Eliška Velebilová 1950-1953

Od roku 1953 111. střední, základní devítiletá škola a základní škola 

 • Božena Turková 1953-1958
 • Josef Toman 1958-1965
 • Bedřich Jeništa 1965-1974
 • Miroslav Dlouhý 1974-1981
 • Yveta Knižková 1981-1982
 • Vlasta Dvořáková 1982-1986
 • Zdeňka Rychetská 1986-1991
 • Rostislav Placheta 1991-1996
 • František Fikejzl 1996-1997
 • Mgr. Ivana Rosová 1997-2013
 • Mgr. Libor Šrámek, pověřený vedením školy. Zástupkyně ředitele Mgr. Radka Jedličková 2013-2015
 • Mgr. Radka Jedličková 2015 – dosud

Školníci

 • Antonín Wohlschleger 1902-1927
 • Alois Flener 1927- ?
 • František Zouhar ? – 1947
 • Břetislav Chomout 1947-1948
 • Josef Chvalovský 1948-1950
 • Vojtěch Chýška 1950-1966
 • Božena Chýšková 1966-1973
 • Jiří Skrbek 1973-1975
 • Libuše Skrbková 1975 – 2015
 • Miroslav Meinelt 2015 – 2019
 • Štefan Tomáš – 2019 – 2020
 • Zdeněk Tichý – 2020 – doposud

Zpracoval pan učitel Ing. Mgr. Martin Slaboch 

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo