DRUŽINA

 • Cílem školní družiny je umožnit účastníkům relaxační činnost po vyučování a naučit je smysluplně využívat volný čas. Snažíme se upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi a žáky, učíme je vzájemnému respektu a rozvíjíme týmovou spolupráci. Vštěpujeme jim základy slušného chování a vystupování, učíme je zdravému životnímu stylu a vedeme je k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Při vycházkách poznáváme naše město a blízké okolí a navozujeme kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
  Přáním vychovatelek je, aby se žáci cítili v družině bezpečně a spokojeně.

  Provoz školní družiny bude zahájen k prvnímu dni školního roku. O zařazení dětí a žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky
  a potvrzení o platbě. Podmínkou docházky do odpolední školní družiny je stravování ve školní jídelně.

  Provoz školní družiny probíhá ve dvou blocích:

  1. Ranní družina od 7:00 – 7:45, příchod do ranní družiny nejpozději do 7:30
  2. Ve dnech dělené výuky v 1. třídě zajišťují dohled nad žáky vychovatelky (7:45 – 8:45)
  3. Odpolední družina 11:40 – 17:00

  Vyzvedávání účastníků je možné po obědě, nejpozději do 14:00 a odpoledne do 17:00.

  Úplata za školní družinu se hradí pololetně.

  1. pololetí (září – leden) – 2 000,- /splatnost 15.9. 2022
  2. pololetí (únor – červen) – 2 000,- /splatnost 15.2. 2023
   Formuláře ke stažení
  1. Přihláška do školní družiny
  2. Přihláška ke stravování
  3. Přihláška do zájmového útvaru

  Školní družinu tvoří dvě oddělení školní družiny. Do těchto oddělení je možné přihlásit děti z přípravné třídy a žáky z prvního stupně. Přednostně jsou však přijímáni děti z přípravné třídy a žáci z první a druhé třídy.

  Každé oddělení školní družiny je vybaveno stolními hrami, konstruktivními stavebnicemi a hračkami. V každém oddělení jsou také malé knihovničky, ze kterých mají žáci možnosti si zapůjčit knihy a časopisy i domů.

  Děti a žáci kvalitně tráví volný čas také ve školní tělocvičně, a především na nově zrekonstruované školní zahradě. Školní zahrada je vybavena herními prvky, mlhovištěm a také bezpečnou hrací plochou. Výchova a vzdělávání ve školní družině zahrnují také výtvarné a pracovní činnosti, deskové, společenské a drobně pohybové hry.

  Cílem je naučit děti a žáky aktivně trávit volný čas.

  Zájmové útvary

  Škola nabízí také pestrou nabídku zájmových útvarů – výtvarný, sportovní, angličtina, francouzština, chovatelství, ruční práce, Teakwondo). Družina je také do ledna 2019 zapojena do projektu „Sportuj ve škole“.

Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar