Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Družina

Cílem školní družiny je umožnit účastníkům relaxační činnost po vyučování a naučit je smysluplně využívat volný čas. Snažíme se upevňovat přátelské vztahy mezi žáky, učíme je vzájemnému respektu a rozvíjíme týmovou spolupráci. Vštěpujeme jim základy slušného chování a vystupování, učíme je zdravému životnímu stylu a vedeme je k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Při vycházkách poznáváme naše město a blízké okolí a navozujeme kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Přáním vychovatelek je, aby se žáci cítili v družině bezpečně a spokojeně.

Provoz školní družiny je vždy zahájen k prvnímu dni školního roku. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky 
a potvrzení o platbě. Podmínkou docházky do odpolední školní družiny je stravování ve školní jídelně.

Provoz školní družiny probíhá ve dvou blocích:

  1. Ranní družina od 7:00 – 7:45, příchod do ranní družiny nejpozději do 7:30
  2. Ve dnech dělené výuky v 1. třídě zajišťují dohled nad žáky vychovatelky (7:45 – 8:45)
  3. Odpolední družina 11:40 – 17:00

Vyzvedávání účastníků je možné po obědě, nejpozději do 13:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00.

Úplata za školní družinu se hradí pololetně.

  1. pololetí (září – leden) – 2 000,- /splatnost 15.9.
  2. pololetí (únor – červen) – 2 000,- /splatnost 15.2.

Školní družinu tvoří tři oddělení. Do těchto oddělení je možné přihlásit žáky z přípravné třídy a žáky z prvního stupně. Přednostně jsou však přijímáni žáci z první a druhé třídy a následně doplněni žáky z přípravné třídy.

Každé oddělení školní družiny je vybaveno stolními hrami, konstruktivními stavebnicemi a hračkami. V každém oddělení jsou také malé knihovničky, ze kterých mají žáci možnosti si zapůjčit knihy a časopisy i domů.

Žáci kvalitně tráví volný čas také ve školní tělocvičně, a především na nově zrekonstruované školní zahradě. Školní zahrada je vybavena herními prvky, mlhovištěm a také bezpečnou hrací plochou. Výchova a vzdělávání ve školní družině zahrnují také výtvarné a pracovní činnosti, deskové, společenské a drobně pohybové hry.

Cílem je naučit děti a žáky aktivně trávit volný čas.

Škola nabízí také pestrou nabídku zájmových kroužků, a ta je zveřejněna vždy v září a aktualizována v pololetí daného školního roku. Školní kroužky probíhají od října do června.

Praha 5Zápis dětíPedagogická fakultaNárodní pedagogický instituInbáze