DRUŽINA

 • Naše školní družina (dvě oddělení) je velmi důležitou součástí školy

   

  Školní družina – informace

  • provoz ŠD pro školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020
  • o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky a potvrzení o platbě (přihláška do ŠD ke stažení ZDE)
  • přednostně jsou přijímáni děti z přípravné třídy a žáci 1. a 2. ročníku
  • žáci ze 3. a 4. ročníku jsou přijímáni do ŠD pouze při nenaplnění kapacity žáky z nižších ročníků
  • před platbou a odevzdáním přihlášky poskytnou vychovatelky ŠD zákonným zástupcům žáků 3. a 4. ročníku aktuální informace o naplněnosti kapacity ŠD žáky z nižších ročníků
  • úplata za ŠD – pololetně /1500,- Kč za žáka
   • 1. pololetí (září – leden) – splatnost do 15.9. 2020
   • 2. pololetí (únor – červen) – splatnost do 15.2. 2021
  • přihlášky ke stravování k vyzvednutí u paní hospodářky školy nebo ke stažení ZDE
  • přihlášky do zájmových útvarů u vychovatelek nebo ke stažení ZDE

  Provoz družiny

  • provoz ranní družiny 7:00 – 7:45
  • příchod do ranní družiny nejpozději do 7:30
  • ve dnech dělené výuky v 1. třídě zajišťují vychovatelky dohled nad žáky 7:45 – 8:45
  • odpolední provoz družiny 11:40 – 17:00

  Vyzvedávání dětí

  • po obědě nejpozději do 14:00
  • odpoledne od 15:00 do 17:00

  Zájmové útvary

  • nabídka zájmových útvarů bude upřesněna v září 2020

  Školní družina

  Naše základní škola má dvě oddělení školní družiny, do kterých je možno přihlásit děti z přípravné třídy a žáky z prvního stupně. Přednostně jsou z kapacitních důvodů přijímány děti z přípravné třídy a žáci první a druhé třídy. V případě nenaplnění kapacity jsou přijímáni žáci třetí a čtvrté třídy.
  Provoz probíhá ve dvou blocích, ranní družina 7:00 – 7:45, při děleném vyučování dohled nad žáky do 8:45 a odpolední družina 11:40 – 17:00.
  Každé oddělení má svou místnost vybavenou stolními hrami, konstruktivními stavebnicemi a hračkami. V odděleních jsou malé knihovničky, z kterých mají žáci možnost si zapůjčit knihy a časopisy i domů. Ve školní družině odebíráme časopisy: Čtyřlístek, Můj vláček a Sluníčko.
  Ke své činnosti využívá školní družina tělocvičnu a zrekonstruovanou školní zahradu. Zahrada je vybavena mlhovištěm, herními prvky a bezpečnou hrací plochou.
  Program školní družiny je pestrý. Žáci se věnují výtvarným a pracovním činnostem. Hrají hry deskové, společenské, sportovní a drobné pohybové hry. Cílem je pro nás naučit děti aktivně trávit volný čas.
  Škola nabízí mnoho zájmových útvarů (výtvarný, sportovní, angličtina, francouzština, chovatelství, ruční práce, Taekwondo). Od ledna 2019 je školní družina zapojena do projektu „Sportuj ve škole“. Ten žákům umožňuje docházet na sportovní lekce zdarma.
  Cílem školní družiny je umožnit žákům relaxační činnost po vyučování a naučit je smysluplně využívat volný čas. Snažíme se upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi, učíme je vzájemnému respektu a rozvíjíme týmovou spolupráci. Vštěpujeme žákům základy slušného chování a vystupování, učíme je zdravému životnímu stylu a vedeme je k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Při vycházkách poznáváme naše město a blízké okolí a navozujeme kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
  Přáním vychovatelek je, aby se žáci cítili v družině bezpečně a spokojeně.