Harmonogram začátku školního roku 2023/2024

29. 8. 2023
 •  

   1. stupeň (kromě přípravné třídy a 1. třídy) a 2. stupeň

   4. září se sejdou všichni žáci ve svých třídách v 8:00, končit budou v 8:45.

  Vstup do školy bude žákům umožněn v 7:45.

  Od 5. září do 8. září bude vyučování začínat v 8:00 a končit bude v 11:40.

   

  Přípravná třída

  Děti přípravné třídy se svými rodiči se 4. září setkají před školou v 8:00, kde je uvítá třídní paní učitelka. Končit budou v 8:45. (Podrobnější informace dostali rodiče e-mailem.)

  Od 5. září budou mít děti již každý den čtyři vyučovací hodiny.

  Scházet se budou před školou vždy v 8:00 a končit budou v 11:40.

   

  1. třída

  Žáci 1. třídy se 4. září setkají před školou v 8:15, kde je uvítá třídní paní učitelka.

  Končit budou v 8:45, kdy si žáky převezme vychovatelka školní družiny. Ta zajistí dohled po dobu první třídní schůzky, která začne v 9:00. (Podrobnější informace dostali rodiče e-mailem.)

  V úterý 5. září budou mít prvňáčci dvě vyučovací hodiny. Sejdou se před školou v 8:00 a končit budou v 9:40.

  Od středy 6. září bude výuka čtyři vyučovací hodiny. Scházet se budou před školou v 8:00 a končit budou v 11:40.

   

  Třídní schůzky rodičů žáků 2. a 3 třídy – informace ke škole v přírodě

  Rodiče všech žáků ze 2. a 3. třídy se sejdou 4. září v 9:00 ve své kmenové třídě na třídní schůzce ke škole v přírodě.

  Obdrží zde veškeré důležité informace ke škole v přírodě v Česticích v termínu od 10.9. – 14.9. 2023.

  Současně na schůzce vyplní potřebné dotazníky před odjezdem na ŠVP a uhradí platbu za pobyt ve výši 2500,- Kč.

  Dohled nad žáky po dobu třídní schůzky zajistí vychovatelky školní družiny. 

   

  Školní družina

  Odpolední provoz školní družiny zahájí již 4. září, a to do 14:00.

  Od 5. září bude mít ŠD již běžný provoz denně do 17:00 včetně ranní družiny.

  Provoz ranní družiny: od 7:00 do 7:45, nejzazší příchod do 7:30

  Úplata za školní družinu je od 4. 9. 2023 na 1. pololetí ve výši 2000,- Kč, (tj. 400,- Kč měsíčně), kterou prosíme uhradit do 31. 8. 2023.

  Platby v hotovosti přijímá hospodářka školy paní Romana Frančeová již 30. a 31. srpna vždy od 9:00 do 15:00.

  Platby převodem jsou preferovány, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.

Mimořádný zápis do MŠ Chaplinovo nám. 1/615Kapacita pro studium na naší škole
Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy
This is default text for notification bar