Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Bubnovačka!

V pondělí 20. listopadu si během druhé vyučovací hodiny společně zabubnujeme, abychom upozornili na důležitost ochrany děti před násilím v rodině!

Nezapomeňte si vzít něco, na co se dá bubnovat, ať jsme všichni slyšet!

Další články

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo