Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Den otevřených dveří 7. prosince 2023

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná po celý den ve čtvrtek 7. prosince 2023 . Můžete se podívat do všech tříd, vyučování a o přestávkách vnímat atmosféru školy a vztahy mezi dětmi, v odpoledních hodinách si popovídat s jednotlivými vyučujícími o hlavních myšlenkách školy, způsobu vyučování a výchovně vzdělávacích přístupech.

Těšíme se na Vás

Další články

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo