Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Harmonogram začátku školního roku 2023/2024


 
1. stupeň (kromě přípravné třídy a 1. třídy) a 2. stupeň

 4. září se sejdou všichni žáci ve svých třídách v 8:00, končit budou v 8:45.

Vstup do školy bude žákům umožněn v 7:45.

Od 5. září do 8. září bude vyučování začínat v 8:00 a končit bude v 11:40.

Přípravná třída

Děti přípravné třídy se svými rodiči se 4. září setkají před školou v 8:00, kde je uvítá třídní paní učitelka. Končit budou v 8:45. (Podrobnější informace dostali rodiče e-mailem.)

Od 5. září budou mít děti již každý den čtyři vyučovací hodiny.

Scházet se budou před školou vždy v 8:00 a končit budou v 11:40.

1. třída

Žáci 1. třídy se 4. září setkají před školou v 8:15, kde je uvítá třídní paní učitelka.

Končit budou v 8:45, kdy si žáky převezme vychovatelka školní družiny. Ta zajistí dohled po dobu první třídní schůzky, která začne v 9:00. (Podrobnější informace dostali rodiče e-mailem.)

V úterý 5. září budou mít prvňáčci dvě vyučovací hodiny. Sejdou se před školou v 8:00 a končit budou v 9:40.

Od středy 6. září bude výuka čtyři vyučovací hodiny. Scházet se budou před školou v 8:00 a končit budou v 11:40.

Třídní schůzky rodičů žáků 2. a 3 třídy – informace ke škole v přírodě

Rodiče všech žáků ze 2. a 3. třídy se sejdou 4. září v 9:00 ve své kmenové třídě na třídní schůzce ke škole v přírodě.

Obdrží zde veškeré důležité informace ke škole v přírodě v Česticích v termínu od 10.9. – 14.9. 2023.

Současně na schůzce vyplní potřebné dotazníky před odjezdem na ŠVP a uhradí platbu za pobyt ve výši 2500,- Kč.

Dohled nad žáky po dobu třídní schůzky zajistí vychovatelky školní družiny. 

Školní družina

Odpolední provoz školní družiny zahájí již 4. září, a to do 14:00.

Od 5. září bude mít ŠD již běžný provoz denně do 17:00 včetně ranní družiny.

Provoz ranní družiny: od 7:00 do 7:45, nejzazší příchod do 7:30

Úplata za školní družinu je od 4. 9. 2023 na 1. pololetí ve výši 2000,- Kč, (tj. 400,- Kč měsíčně), kterou prosíme uhradit do 31. 8. 2023.

Platby v hotovosti přijímá hospodářka školy paní Romana Frančeová již 30. a 31. srpna vždy od 9:00 do 15:00.

Platby převodem jsou preferovány, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.

Další články

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo