Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Ohlédnutí za Bubnovačkou

Jak dát najevo to, že nám na dětech záleží? 20.11.2023 dala celá škola najevo svou sílu. Svůj hlas jsme společně věnovali dětem, které nejsou slyšet. Dopoledne proběhl preventivní programu od LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím a díky materiálům pro školy jsme s dětmi mohli diskutovat o tématech a o tom, že násilí není v pořádku a je potřeba o tom mluvit. Na video z celé akce se podívejte zde.
Komu si žáci mohou říct o pomoc?
ve škole například učitel nebo učitelka

Dále pak:
Linka bezpečí – 116 111 a online chat
Dětské krizové centrum – 241 484 149 nebo 777 751 215 i online chat
Centrum Locika – online chat
Děkujeme za každý hlas.

Další články

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo