Informace o zápisech do prvních ročníků základní školy a mateřské školy

Praha 5 spojuje děti všech kultur

Městská část Praha 5 a Národopisné muzeum Národního muzea spolu s partnery srdečně zvou
žáky mateřských a základních škol z Prahy 5 na cestu za poznáním české lidové kultury.
Vezměte s sebou rodiče či prarodiče a užijte si společně hravé odpoledne, během kterého
si můžete upéct tradiční pečivo, potisknout kapesníček nebo vyrobit loutku. V expozicích
a výstavách Národopisného muzea poznáte blíže život našich předků a ve stáncích škol
v přilehlé Kinského zahradě se dozvíte, jak kreativně přistupovat k učení a výuce.

Další články

Partner LogoPartner LogoPartner LogoPartner LogoPartner Logo